Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 114
  • Trong tuần: 895
  • Tất cả: 56100
Đăng nhập
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2022
Văn Bản gốc tải tại đây: KH Tuyen sinh 22-23.doc

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT SỐ III BẢO YÊN

Số: 12  /KH-THPT.BY3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BảoYên, ngày 08 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 737 - QĐ/UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS và tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai - năm 2022;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh  năm học 2022-2023;

Trường THPT số III Bảo Yên xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Tuyển mới 170 học sinh

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Tuyển thẳng

Học sinh học tại trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Yên được ưu tiên tuyển thẳng khi có đủ hồ sơ theo quy định.

2. Xét tuyển

Áp dụng bắt buộc cho tất cả các học sinh không thuộc diện tuyển thẳng, diện xét tuyển có nguyện vọng dự tuyển vào THPT đối với học sinh thuộc các trường THCS Nghĩa Đô, THCS Vĩnh Yên, PTDTBT THCS Tân Tiến, THCS số 2 Xuân Hòa.

III. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH

1. Điều kiện dự tuyển:

a. Có hộ khẩu thường trú hoặc học cấp THCS tại vùng tuyển của trường (bao gồm xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Tân Tiến).

b. Đã tốt nghiệp THCS.

c. Có độ tuổi theo qui định tại Điều 37 của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT.

d. Chưa học cấp THPT.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn dự tuyển (theo mẫu do Sở GD&ĐT ban hành).

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản chính học bạ cấp THCS.

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

IV. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Tổ chức khảo sát và tuyên truyền tuyển sinh

Nhà trường phân công cán bộ, giáo viên xuống các trường THCS để khảo sát số lượng học sinh thực tế đang học lớp 9 và khảo sát nguyện vọng học THPT của các em học sinh tại các trường THCS (có phân công kèm theo)

Tổ chức tuyên truyền về phương án tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh, truyền thống nhà trường, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của nhà trường để học sinh biết và đăng ký dự thi.

Phối hợp với Chính quyền địa phương các xã trong khu vực tuyển sinh tổ chức tuyên truyền công tác tuyển sinh của nhà trường đến phụ huynh và nhân dân.

Năm học 2022-2023 nhà trường bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018). Nội dung giáo dục cấp THPT gồm các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn. Trong đó, bảy môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Hai môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2. Năm môn học lựa chọn từ ba nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học): Nhóm môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Nhóm môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học); Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

2. Lịch thực hiện công tác tuyển sinh

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

1

08/4/2022

- Công khai Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023(gửi email và niêm yết)

HĐTS

2

Từ 12/4 đến hết 22/4/2022

- Các nhóm tiến hành đến các trường THCS để khảo sát số lượng, nguyện vọng học THPT và tuyên truyền về công tác tuyên sinh của nhà trường đến học sinh và giáo viên các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh lần 1.

Các nhóm được phân công

3

Từ 023/5 đến hết 07/5/2022

- Các nhóm tiến hành đến các trường THCS để khảo sát số lượng, nguyện vọng học THPT và tuyên truyền về công tác tuyên sinh của nhà trường đến học sinh và giáo viên các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh lần 2.

Các nhóm được phân công

4

Từ 16/5 đến hết 21/5/2022

- Các nhóm tiến hành đến các trường THCS để khảo sát số lượng, nguyện vọng học THPT và tuyên truyền về công tác tuyên sinh của nhà trường đến học sinh và giáo viên các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh lần 3.

Các nhóm được phân công

5

Từ 30/5 đến hết 11/6/2022

-Thu hồ sơ đăng kí dự tuyển của HS (kể cả diện tuyển thẳng, diện xét tuyển bằng kết quả rèn luyện và học tập ở cấp THCS).

- Các nhóm tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương đến từng gia đình học sinh không có nguyện vọng đi học để tuyên truyền, vận động học sinh đi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và đi học.

Ban TS

 

Các nhóm được phân công

6

Từ 13/6 đến hết 18/6/2022

Các nhóm tiếp tục đến nhà học sinh để vận động học sinh ra lớp, nộp hồ sơ dự tuyển (nếu chưa đủ chỉ tiêu)

Các nhóm được phân công

7

Từ 20/6 đến hết 25/6/2022

- Lập danh sách diện tuyển thẳng, diện xét tuyển bằng kết quả rèn luyện và học tập ở cấp THCS.

- Nhập dữ liệu bằng phần mềm đối với các thí sinh xét tuyển. Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

- Hội đồng tuyển sinh tổ chức họp xét tuyển sinh theo qui định.

Ban TS

          3. Duyệt và công bố kết quả tuyển sinh:

          Duyệt kết quả tuyển sinh: Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT

          Công bố kết quả ngay sau khi được Sở phê duyệt.

          4.Số điện thoại Ban tuyển sinh: 02143 506 389 (văn phòng) hoặc 0973.707.897 (đ/c Thưởng – Phó hiệu trưởng)

          Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023 của trường THPT số III Bảo Yên./.

            Nơi nhận:

  • Sở GD&ĐT (b/c);
  • CQĐP vùng tuyển (phth);
  • Các trường THCS vùng tuyển (phth);
  • CBGV,NV toàn trường (t/h);
  • Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Quan Văn Thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH

 NĂM HỌC 2022-2023

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Địa bàn phụ trách

Ghi chú

1

Lương Văn Hình

TTCM

Nhóm trưởng

THCS Nghĩa Đô

 

2

Lư Thị Lệ Thương

TTCM

Nhóm phó

 

3

Hoàng T Hải Mến

Giáo viên

Thành viên

 

4

Đặng Thị Thúy Minh

Giáo viên

Thành viên

 

5

Nguyễn Văn Học

Bảo vệ

Thành viên

 

6

Lê Thị Bích

Giáo viên

Thành viên

 

7

Đỗ Thị Thanh Dung

Giáo viên

Thành viên

 

8

Lương Cao Thắng

Giáo viên

Nhóm trưởng

THCS Vĩnh Yên

 

9

Vi Hoàng Nam

Giáo viên

Thành viên

 

10

Trần Văn Quyết

Giáo viên

Thành viên

 

11

Vũ Đức Hạnh

Giáo viên

Thành viên

 

12

Hoàng Thị Thanh Thủy

Giáo viên

Thành viên

 

13

Trần Thị Thơm

Giáo viên

Thành viên

 

14

Bùi Văn Hiến

Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

PTDTBT THCS Tân Tiến

 

15

Lương Đức Toàn

Giáo viên

Nhóm phó

 

16

Đặng Văn Hùng

Giáo viên

Thành viên

 

17

Nguyễn Thị Ánh

Giáo viên

Thành viên

 

18

Nguyễn Thanh Hải

Giáo viên

Thành viên

 

19

Nguyễn Sỹ Tuấn

Giáo viên

Thành viên

 

20

Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên

Thành viên

 

21

Quan Văn Thưởng

Phó HT

Nhóm trưởng

THCS số 2 Xuân Hòa

 

22

Lê Văn Hùng

CTCĐ

Nhóm phó

 

23

Đặng Ngọc Bách

Giáo viên

Thành viên

 

24

Vi Thị Bội

Giáo viên

Thành viên

 

25

Trần Thị Kim Oanh

Giáo viên

Thành viên

 

26

Hoàng Đức Anh

Giáo viên

Thành viên

 

 

Ghi chú: Văn thư, Kế toán có trách nhiệm thu hồ sơ, (Không thu bất kỳ loại lệ phí nào), nhập dữ liệu vào phần mềm và trực văn phòng.

          Các nhóm đến trường THCS khảo sát lần đầu lập sách trích ngang từng học sinh (theo mẫu excel đính kèm KH này) kẹp vào cùng biên bản khảo sát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT SỐ III BẢO YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

TUYÊN TRUYỀN, KHẢO SÁT CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2022-2023, LẦN 01

 

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: Vào hồi ………..giờ……..phút,   ngày ……tháng ……năm 2022

2. Địa điểm: Tại …………………………………………………………………

3. Thành phần:

3.1. Trường THPT số III Bảo Yên:

- Ông (bà):…………………………………chức vụ………………nhóm trưởng

-…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

3.2. Trường THCS:………………………………………………………………

- Ông(bà):……………………………………………Chức vụ………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

II. Nội dung

1. Nhóm cán bộ giáo viên trường THPT số III Bảo Yên do ông(bà)…………… …………………………chức vụ ……………nhóm trưởng, cùng các thành viên tiến hành đến trường ……………………………………..khảo sát và tuyên truyền công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và thu được kết quả như sau

Số lượng học sinh đang học lớp 9 tại trường (theo danh sách)

Số học sinh đi học tại thời điểm khảo sát

Số học sinh có nguyện vọng đi học tại trường THPT số III Bảo Yên

Số học sinh đi học trường khác (tên trường)

Số học sinh không tiếp tục đi học hoặc đi học nghề (lý do)

 

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đề xuất của cán bộ tuyển sinh trường THPT số III Bảo Yên với trường THCS

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Ý kiến trao đổi của trường THCS:…………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Biên bản được thông qua và kết thúc hồi …….giờ……..phút cùng ngày.

Hiệu trưởng trường …………………

(Ký tên,đóng dấu)

NHÓM TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác